Review by dinhbao1986 : Zyuden Sentai Kyoryuger - Zyudenryu Series 01 [Zakutor]
Lingue
English Français Italiano Deutsch Русский España
Valuta di riferimento

Foto e Recensioni 3190Zyuden Sentai Kyoryuger - Zyudenryu Series 01 [Zakutor]

Zyuden Sentai Kyoryuger - Zyudenryu Series 01 [Zakutor]

4  mercoledì 11 settembre, 2013

Là Jyudenryu đầu tiên!
Khi lắp Jyudenchi vào thì bật lưỡi dao ở phần đuôi ra. Làm cánh tay trái cho Kyoryujin! Thiết kế tỉ mỉ, màu sắc hòa nhã, cân đối về hình dáng! Có thể kết hợp và cũng trở thành cánh tay trái cho Pteraiden-Oh!

First Jyudenryu!
When inserted into the pop Jyudenchi blades in the tail section. How Kyoryujin left arm for! Design meticulous, gentle colors, balanced in shape! It can also be combined and left arm for Pteraiden-Oh!Copyright © Plamoya
Tokyo, Japan
Business Hour: 9 am - 5 pm (JST), Monday - Friday excluding National Holidays