Collar x Malice - Hoshino Ichika - Acrylic Badge - Badge - CollarĂ—Malice Neko Metal Badge (Ichigatsu to Shichigatsu) - Click Image to Close